-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11179)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8475)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27082 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

با توجه به آن كه در روايات اسلامي گفته شده از دنيا براي آباداني آخرت استفاده كنيد و دنيا پلي به جهان آخرت است و... چرا براي دنيا ارزش قائل نشدهاند، در حالي كه همه چيز در دنيا ساخته ميشود اگر دنيا فاني و زودگذر است، چرا خدا انسان را از ابتدأ با اين دنيا آشنا كرد، ميتوانست دنيا را به او بشناساند، تا اگر او دوست داشت به دنيا بيايد و اگر نخواست نيايد، آيا انسان در اين زمينه اختيار كامل دارد؟

اين كه دنيا محل زراعت و كاشت براي آخرت است يك حقيقت است و رواياتي نيز در اين باره وجود دارد چنان كه حضرت پيامبراكرم9 ميفرمايد: الدنيا مزرعة الاخرة; دنيا محل زراعت و كاشت براي آخرت است.(ر.ك: عوالي اللالي، ابن ابي جمهور، ج 1، ص 267، انتشارات سيدالشهدأ، قم.)

در مقابل رواياتي نيز وجود دارد كه از دنياطلبي، دنيا زدگي و دل بستگي به متعلقات اعتباري و زودگذر دنيا مثل پست، مقام، شهرت، مال و ثروت و... مذمت كرده است.

بنابراين، تضاد و مغايرتي بين روايات دربارة دنيا نيست و انسان با استفاده از اختيار و ارادهاي كه دارد ميتواند با استفاده از نعمتهاي دنيا سعادتمند شده و سراي آخرت خويش را آباد كند و نيز ميتواند با استفاده از دنيا و دلبستگي به آن و متعلقات اعتباري و زودگذر آن، تنها بهدنيا بچسبد و فريب وسوسههاي دنيا بخورد و از سراي آخرت باز بماند و غافل شود.

افزون بر آن چه گذشت خلقت انسان و آمدن او بهدنيا تفضل و سعادتي از ناحيه خداوند متعال به انسانها است; يعني مدال افتخار انسانيت وو جود پيدا كردن و سپس پيمودن راه كمال و سعادتمند شدن و جاگرفتن در بهشت رضوان و سراي جاودانه آخرت نصيب چنين انسان هايي شده است.

پس خلق به خودي خود داراي حسن و نوعي تفضل و داراي حسن ذاتي است از ويژگيهاي خداوند متعال اين است كه خلق كند. و هر انساني نيزبه طور فطري طالب وخواستار رشد، كمال و زندگي جاودانه است.

بنابراين، وجود بخشيدن به انسانها نوعي لطف از طرف خداوند متعال است و انسانها ميتوانند از اين فرصت بهترين بهره برداري را بكنند.(ر.ك: اخلاق در قرآن، آيت الله مصباح يزدي، ج 1، ص 213 ـ 230، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني;، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.